Kilde: Undervisningsministeriet (www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/idræt/3-5-klasse/alsidig-idrætsudøvelse-obligatorisk)

 

Vandaktiviteter (obligatorisk område)

Vandaktiviteter fokuserer på elevernes kendskab til at sikre sig selv, selvredning og bjærgning i og på vand.

Eleverne skal opnå kendskab til metoder til at sikre sig selv i og på vand. Der er fokus på ansvarlig adfærd i og på vand, fx brug af redningsvest ved sejlads. Der arbejdes med elevernes ansvarlighed, og at eleverne skal lære at handle i overensstemmelse med egen formåen i og på vand.

Det er centralt, at undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger og kendskab til svømmeteknikker. Der arbejdes generelt med vandtilvænning og tryghed. Eleverne skal introduceres til forskellige svømmeteknikker, herunder brystsvømning, rygcrawl, crawl og svømning under vand. Elevernes motoriske udvikling er i centrum.

Eleverne skal lære forskellige selvrednings-, bjærgnings- og livredningsteknikker.

 

 

Vejledning for faget idræt: "Vandaktiviteter"

Læsevejledningen for "Vandaktiviteter" under faget idræt indeholder blandt andet en beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse og indhold og en uddybning af fagets kompetenceområder. Om "Vandaktiviteter" står der:

Sikkerhed i og på vandet er væsentligt i arbejdet med vandaktiviteter. Trygheden ved vand samt naturlig respekt for de farer, der også er ved vand, er vigtige i undervisningen.

Legeaktiviteter er en væsentlig bidragsyder i forhold til vandtilvænning og opnåelse af tryghed i vandet, hvilket er en forudsætning for elevens mulighed for at tilegne sig færdigheder til at kunne klare sig selv i vandet.

Det vil også være hensigtsmæssigt at præsentere eleverne for forskellige idrætsgrene i svømmehallen, fx vandpolo og udspring.

Redning og selvredning er vigtigt i forhold til undervisningen i vandaktiviteter.

Der findes mange forskellige legeredskaber til vandaktiviteter, som kan stimulere legen og trygheden i vandet. Vandaktiviteter kan foregå både i svømmehal og i naturen, så længe det foregår under sikkerhedsmæssigt betryggende forhold.