Baggrund

I Danmark har vi mere end 7500 kilometer kyststrækning og der er aldrig stor afstand til den nærmeste kyst. Vandaktiviteter er mere populære blandt danskerne end nogensinde før og hvert år drukner personer i havene omkring Danmark. Selvom at færre mister livet i vandet end for bare 10 år siden, så er drukning stadig en væsentlig ulykkesrelateret dødsårsag i Danmark og der er derfor fortsat et behov for en målrettet indsats – hver eneste drukneulykke er nemlig én for meget.

I samarbejde med TrygFonden har Dansk Svømmeunion i godt 15 år arbejdet for forebyggelse af drukneulykker i Danmark via tiltag så som national oplysning om hvordan, man passer på sig selv og andre i, på og ved vandet samt lokal kystlivredning og skiltning ved strandene. Samarbejdet mellem TrygFonden og Dansk Svømmeunion foregår i organisationen TrygFonden Kystlivredning.

Området omkring forebyggelse af drukneulykker, er særdeles vigtigt for Dansk Svømmeunion, som ser sig selv som en organisation, der gerne påtager sig et samfundsansvar her. Vi vil på den ene side minimere antallet af drukneulykker og traumatiske hændelser og på den anden side øge glæden ved aktiviteter i og ved vand, mest muligt. 

 

Alle skal lære at svømme

Nu går Dansk Svømmeunion og TrygFonden et skridt videre i det forebyggende arbejde. Det gør vi ved at rette fokus mod hvordan, vi bedst lærer danskerne at svømme. Baderåd nr. 1 er: ’Lær at svømme’ og det er en ambition for både Dansk Svømmeunion og TrygFonden at sikre, at flest mulige danskere lærer at svømme, således at vi undgår flest mulige drukneulykker. At kunne svømme er nemlig ikke ”bare” en unødvendig luksus – at kunne svømme redder liv – og det skal være en grundlæggende færdighed man tillærer på linje med at cykle.

Hvordan lærer børn bedst at svømme?

Det er nødvendigt at styrke danskernes svømmekundskaber allerede fra barnsben, så de bliver bedst muligt i stand til at tage vare på sig selv. Det bekræfter en ny undersøgelse af danskernes svømmeduelighed fra 2014 (du finder undersøgelsen her). Derfor går vi nu i fælleskab, målrettet ind på området, der omhandler svømmeundervisning. Men før man kan opnå målsætningen om at alle i en årgang skal kunne svømme, så skal vi have kvalificeret svømmeundervisning tilbage på alle skoleskemaer i de danske grundskoler.

Det kræver dog, at der gennemføres et grundigt analysearbejde. Derfor har Dansk Svømmeunion og TrygFonden iværksat et omfattende treårigt udviklingsprojekt fra 2015-2017, der dels skal sætte fokus på vigtigheden af at lære at svømme, og dels skal afdække hvordan, vi bedst lærer danskerne – og særligt børnene – at svømme.

Svømmeundervisningen i den danske grundskole er udfordret

Den danske grundskole er et vigtigt sted at lære at svømme, da vi her når de fleste børn. Med kvalificeret svømmeundervisning her, sikrer vi, at næsten alle børn i Danmark lærer at svømme. Imidlertid er svømmeundervisningen i den danske grundskole, af økonomiske årsager, udfordret. Men hvordan organiserer vi egentlig svømmeundervisning i grundskolen mest optimalt anno 2015 og også ud i fremtiden? Er det eksempelvis brystsvømning, man skal lære som det første? Og på hvilket klassetrin, opnår man de bedste resultater med skolesvømmeundervisning? Skal svømmeundervisningen foregå på 4. eller 5. klassetrin eller kan man i virkeligheden lære at svømme tidligere? Er det egentlig overhovedet den bedste løsning at svømmeundervisningen er for fordelt på mange korte undervisningsgange med dertil hørende dyrebar transport- og omklædningstid, eller kan man lære at svømme eksempelvis en uge eller to med eksempelvis længere undervisningslektioner og kortere tid imellem lektionerne?

Og grundskolen skal faktisk have svømmeundervisning på skoleskemaet, men en undersøgelse viser, dels at mange kommuner og derfor også skoler erstatter den ellers ”obligatoriske” svømmeundervisning med ”tørsvømning”, dels at endnu flere kommuner gør sig konkrete overvejelser om, at foretage betydelige besparelser i vilkårene for svømmeundervisningstilbuddet. Tidligere undersøgelser og svømmeduelighedsundersøgelsen fra 2014 viser, at alt for mange børn og unge forlader den danske folkeskole uden tilstrækkelige svømmefærdigheder på grund af utilstrækkelig eller slet ingen svømmeundervisning.

Svømmeklubber under Dansk Svømmeunion underviser hvert år mange børn i at svømme, men der er en social slagslide i foreningslivet – ikke alle børn har lige muligheder for at gå til svømning i en forening. Samtidig oplever mange af vores svømmeklubber lange ventelister. Det understreger, den danske grundskoles afgørende betydning for at alle lærer at svømme og derved også for, at forebygge drukneulykker i Danmark. I 2014 blev en ny skolereform præsenteret, som skemalægger mere fysisk aktivitet i løbet af skoledagen og som kræver mere samarbejde mellem skoler og foreningsliv. Det åbner op for nye muligheder på tværs af institutioner og foreningsliv – et aspekt der også er oplagt at få undersøgt nærmere. Findes der en særlig gunstig samarbejdsmodel, som kan medvirke til at vi fremadrettet sikrer, at flest mulige børn lærer at svømme?

Projektets målsætning

Dansk Svømmeunion og TrygFondens mål med det treårige projekt er, på sigt, at udvikle værktøjer, der stilles til rådighed for kommuner, skoler og svømmeklubber, som kan vise nye muligheder i organiseringen af svømmeundervisning, derunder inspirere til optimering af eleverne læring, udnyttelsen af svømmehallerne og eksempelvis svømmeundervisning i naturligt åbent vand. Det sidste er især interessant og relevant for skoler, der har vanskelig adgang til indendørs faciliteter. Endvidere er målsætningen at udvikle undervisningsmaterialer, aktiviteter og videreuddannelse til svømmelærere og andre undervisere, som inspiration og et redskab til kvalificeret svømmeundervisning i grundskolerne. Sidst men ikke mindst er det også en målsætning, at projektet resulterer i udvikling af materialer til forældre, således de også kan gøre en forskel i forhold til at sikre deres børn den bedste vandtilvænning. Ønsket er at vi over en årrække, dels sikrer at alle elever modtager kvalificeret svømmeundervisning og derigennem også, dels sikrer at alle lærer at svømme.