I Danmark er vi så heldige, at vi er omgivet af vand og aldrig har langt til havet. Derfor synes de fleste danskere også, at det er vigtigt at kunne svømme. Det er en grundlæggende færdighed vi skal lære tidligt i livet, ligesom vi skal lære at cykle. Alligevel viser undersøgelser, at hvert andet barn i alderen 7-14 år enten ikke kan svømme eller må betegnes som en usikker svømmer, og at omkring hvert femte barn i dag ikke modtager svømmeundervisning i skolen.

I Dansk Svømmeunion og Trygfonden har vi en ambition om at ’Alle skal lære at svømme’ og vi søsatte derfor i 2015 det flerårige projekt ’Alle skal lære at svømme’. Projektet er gennemført i samarbejde med Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund. Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring har fungeret som udviklings- og evalueringspartner.
Formålet er blandt andet at sætte fokus på vigtigheden af at lære at svømme og styrke skolesvømmeundervisningens status, faglighed og vilkår, så der skabes et bedre grundlag for at alle børn opnår basale svømmefærdigheder i en tidlig alder.