Dansk Svømmeunion og TrygFonden har en ambition om at alle skal lære at svømme tidligt i livet, og søsatte i 2015 et treårigt projekt under navnet ’Alle skal lære at svømme’. Som en del af projektet har YouGov udarbejdet to undersøgelser, bl.a. af danskernes svømmefærdigheder anno 2014 og senest anno 2017.

 

Danskernes svømmefærdigheder anno 2017

Undersøgelsen fra 2017 er dels gennemført blandt 2523 danskere i alderen 18-74 år, hvoraf cirka 1000 har børn i alderen 5-24 år, samt blandt 1782 børn i alderen 7-14 år, kontaktet via deres forældre.

Downloads

- Download - Faktaark fra svømmeduelighedsundersøgelsen fra 2017.

 

 

 

 

Danskernes svømmefærdigheder anno 2014

Undersøgelsen fra 2014 er dels gennemført blandt 3208 danskere i alderen 18-74 år, hvoraf 1007 har børn i alderen 5-24 år, samt blandt 1661 børn i alderen 7-14 år, kontaktet via deres forældre.

Downloads

- Download -  Faktaark fra svømmeduelighedsundersøgelsen fra 2014 (klik på ikonet for at downloade).
   
- Download -  Hovedrapoort fra svømmeduelighedsundersøgelsen 2014, af YouGov (klik på ikonet for at downloade).
   
- Download -  Grafrapport (Befolkning i alderen 18-74 år) fra svømmeduelighedsundersøgelsen 2014, af YouGov. 
   
- Download -  Grafrapport (Forældre til børn i alderen 5-25 år) fra svømmeduelighedsundersøgelsen 2014, af YouGov. 
   
- Download -  Grafrapport (Børn i alderen 7-14 år) fra svømmeduelighedsundersøgelsen 2014, af YouGov. 
   

- Download -  

Sammenligningsgrafrapport fra svømmeduelighedsundersøgelsen 2014, af YouGov. 
 
For yderligere information kan projektleder i Dansk Svømmeunion, Simon Bro, kontaktes på tlf. 5070 0991 eller sba@svoem.dk.