TrygFondens nationale druknestatistik udkommer hvert år og giver et fuldstændigt billede af druknedødsfald i Danmark.

 

Rapporten er udarbejdet for TrygFonden af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, som har baseret analyserne på oplysninger fra Dødsårsagsregisteret og en manuel gennemgang af dødsattester. Der er også anvendt information fra relevante rapporter og interessenter.

Den seneste rapport fra 2019 ser på udviklingen i drukninger fra 2001 - 2018 hvor Dødsårsagsregistret aktuelt er opdateret.
 

I 2009, da druknestatistikken udkom for første gang inkluderede den alene drukninger der havde døden til følge. Fra 2010 er druknestatistikken blevet udvidet med en opgørelse over, hvor mange personer der bliver behandlet på et sygehus som følge af en drukneulykke.

Statistikken, der bliver opdateret hvert år, viser hvem der drukner og hvor drukningerne finder sted. TrygFondens Nationale Druknestatistik er et vigtigt redskab i arbejdet for at forebygge drukneulykker i Danmark.