Med indførelsen af mere bevægelse i undervisningen bør skolesvømningen have høj prioritet
25. april 2015

Det budskab udsendte Dansk Svømmeunions formand, Kjeld Egebo Larsen, i sin mundtlige beretning ved generalforsamlingen lørdag i Idrættens Hus. Budskabet skal meget gerne høres i såvel landets kommuner som i Danmarks Idrætsforbund.Dansk Svømmeunion har påpeget overfor DIF, at skolereformen, som DIF var stor fortaler for på grund af indførelsen af obligatorisk bevægelse i forbindelse med undervisningen, ikke ubetinget er god for alle klubber. Det er godt nok for tidligt at konkludere endeligt, men vi kunne godt have tænkt os, at DIF i større udstrækning havde stukket en finger i jorden og været i dialog med specialforbundene, inden man indgik aftaler og forhåndsjublede over resultatet. Begrebet ”bevægelse i undervisningen” bliver efter mine informationer tolket meget forskelligt fra lærer til lærer og skole til skole.

”Der er faktisk et krav til skolesystemet om at lære børnene at svømme”
Men når nu ”bevægelse i undervisningen” er indført bør skolesvømning være oplagt alle steder – også i de kommuner, hvor den i dag er blevet nedlagt. Der er faktisk et krav til skolesystemet om at lære børnene at svømme – og det ikke kun teoretisk via tørsvømning.

Genindførelse eller effektivisering af skolesvømningen bør have høj prioritet – også i DIF. Og det ikke for Dansk Svømmeunions skyld, men for børnenes skyld – og deres sikkerhed i vandet. Det vil da, om noget, skabe fornuftig bevægelse i skoletiden. Det tror jeg de fleste kan være enige med mig i.
 

En bøn og opsang til landets kommuner

Så en bøn - og også opsang - til de kommuner, som ikke overholder kravet om svømmeundervisning i skolerne:

  • Kom nu i gang med skolesvømningen
  • Gå i dialog med de lokale svømmeklubber og Dansk Svømmeunion om måden at gøre det på. Dansk Svømmeunion hjælper meget gerne med allerede afprøvede koncepter eller med nye ideer til løsningen af dette store problem, og ligger inde med god viden om løsningsmuligheder.


Når det er sagt, skal også siges, at der heldigvis også findes rigtig fremragende eksempler på, at skolesvømningen fungerer godt nogle steder

 

En bøn til DIF

Og også en bøn til DIF: Det må være en naturlig opgave med allerhøjeste prioritet, at arbejde for genindførelse af skolesvømning som bevægelse i undervisningen i forbindelse med de idrætspolitiske samtaler, som jeg ved, I har med ministre og embedsmænd, herunder undervisningsministeren.

 

 

Kjeld Egebo Larsen

Formand, Dansk Svømmeunion