Mange danskere kan ikke svømme - nyt projekt skal gøre flere børn til stærke svømmere
9. marts 2015

Det halter med danskernes svømmeevner. Mere end hver tredje voksen har ikke tilstrækkelige svømmefærdigheder ifølge en YouGov-undersøgelse udarbejdet for Dansk Svømmeunion og TrygFonden. Det samme kan siges om hvert andet barn. De tre parter er derfor nu gået sammen om et tre-årigt projekt, der skal skabe flere og bedre svømmere i fremtiden. Projektet blev præsenteret for gæster og pressen i forbindelse med et lanceringsarrangement i Kildeskovshallen, mandag, den 9. marts. Her deltog også Dansk Svømmeunions protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary, som gæst.Projektet blev præsenteret mandag. Her deltog Dansk Svømmeunions protekter Kronprinsesse Mary.

Danmark er et land, hvor der aldrig er langt til kysten. Det afspejles meget godt i en YouGov-undersøgelse offentliggjort i dag, hvor 91 procent af den voksne befolkning i alderen 18-74 år siger, at det er vigtigt eller meget vigtigt at kunne svømme. Paradoksalt nok afspejles det dog ikke i danskernes svømmefærdigheder. Således viser undersøgelsen samtidig, at mere end hver tredje voksen ikke er i stand til at svømme 200 meter uden hjælpemidler, hvilket ifølge en fælles nordisk definition kræves for at være svømmeduelig. Det samme er tilfældet for hvert andet barn i alderen 7-14 år.

- Vi har længe vidst, at en del af befolkningen ikke kan svømme, og det har vi nu også fået bekræftet af en stor undersøgelse, der viser, at mange danskere - voksne som børn - ikke har de fornødne svømmefærdigheder, siger direktør i Dansk Svømmeunion, Pia Holmen.

- Det er ikke godt nok taget i betragtning, at vi bor i et land omgivet af vand, og hvor der aldrig er langt til kysten, uanset hvor man bor. Vi mener nemlig, at det at kunne svømme er en grundlæggende færdighed, som alle kan, bør og har ret til at lære. Så vi håber, at vi sammen med kommunerne og andre relevante aktører kan give danskerne bedre svømmeevner, tilføjer direktøren.

Pia Holmen, direktør i Dansk Svømmeunion, fortæller om det tre-årige
samarbejde med TrygFonden og Danmarks Idrætsforbund i forbindelse
med lanceringsarrangement mandag, den 9. marts i Kildeskovshallen.
Foto: Michael Vienø.
 

Alt for mange nærdrukneoplevelser

Med projektet “Alle skal lære at svømme” vil Dansk Svømmeunion derfor i et samarbejde med TrygFonden og Danmarks Idrætsforbund forsøge at afdække, hvordan man bedst lærer især børn at svømme, således at alle i en årgang fremover ikke alene kan svømme lidt, men er decideret svømmeduelige.

- Manglende eller utilstrækkelige svømmeevner kan hurtigt få alvorlige konsekvenser. Vi har i de senere år oplevet et faldende antal fatale drukneulykker i Danmark. Men den nye undersøgelse kan godt vække bekymring for fremtiden, da vi ved, at der er en sammenhæng mellem drukneulykker og dårlige svømmefærdigheder. Så hvis udviklingen ikke vendes, og danskerne får bedre svømmeevner, er der grund til at tro, at antallet af fatale drukneulykker igen vil stige, siger René Højer, områdechef for sikkerhed i TrygFonden.

De seneste tal fra TrygFondens Nationale Druknestatistik viser, at der i 2012 druknede 57 mennesker i Danmark. Det gør drukning til en væsentlig ulykkesrelateret dødsårsag. Samtidig tilkendegiver flere end hver femte dansker, at de har været tæt på at drukne.

- Nærdrukning kan være en traumatisk oplevelse, der kræver behandling på hospitalet, og statistikken viser, at børn udgør hele 40 procent af dem, der bliver behandlet på hospital efter en drukneulykke. Med den nye undersøgelse har vi fået et tydeligt afsæt for at skabe bedre muligheder for svømmeundervisning i Danmark og dermed reducere risikoen for fremtidige drukneulykker. Vi mener, at svømning er en del af den almene dannelse og bør være en færdighed, der sidder på rygraden på samme måde som cykling. Derfor skal alle børn lære at svømme, siger René Højer.

 

 

Fokus på svømmeundervisning i grundskolen

Det står skrevet i Folkeskolelovens fælles mål for idræt fra 2009 samt i de nye forenklede fælles mål for idræt offentliggjort i 2014, at børn skal modtage svømmeundervisning som en del af idrætsundervisningen. Men flere kommuner lukker svømmehaller og nedlægger svømmeundervisningen i skolen på grund af en presset økonomi. Projektet “Alle skal lære at svømme” vil derfor fokusere på svømmeundervisningen i grundskolen og undersøge, om den kan gribes anderledes an.

- Vi ved, at der er mange, der lærer at svømme i svømmeklubberne, hvor der bliver gjort en stor indsats. Men det er ikke alle børn, der har mulighed for at gå i en svømmeklub, hvorfor vi bliver nødt til at tænke mere bredt, hvis vi skal sikre, at alle børn lærer at svømme, udtaler formand for Dansk Svømmeunion, Kjeld Egebo Larsen, og tilføjer:

- Derfor giver det god mening at se på svømmeundervisningen i grundskolen, fordi det er der, vi når ud til flest børn. Desuden viser undersøgelsen, at det kun er 14 procent af de børn i alderen 7-14 år, der siger, at de kan svømme, som har lært det i skolen. Det tyder på, at der er noget, der kan gøres bedre her.

I løbet af de næste tre år vil forskellige projekter og initiativer blive iværksat i gennem projektet “Alle skal lære at svømme” i et samarbejde med blandt andet Syddansk Universitet. Man vil eksempelvis undersøge, om det giver mening at rykke svømmeundervisning til et tidligere klassetrin end 4. og 5. klasse, som de fleste skoler ellers tilbyder i dag. Formand Kjeld Egebo Larsen henviser her til, at de foreløbige analyser af YouGov-undersøgelsen viser, at de børn, der får lært at svømme i en tidlig alder, bliver bedre og mere sikre svømmere end de, der lærer at svømme sent.
 

Fakta om “Alle skal lære at svømme”

Der er tale om et tre-årigt stort projekt, der skal munde ud i en række anbefalinger og nye undervisningsmetoder, som kan give kommuner og andre aktører inspiration til, hvordan de kan tilrettelægge en mere kvalificeret og effektiv svømmeundervisning for børn.

Herigennem vil man så forhåbentlig øge andelen af danske børn, der kan svømme 200 meter uden hjælpemidler og dermed leve op til den nordiske definition af svømmeduelighed. Det skal gøre Danmark til en nation af gode svømmere og medvirke til at reducere antallet af drukneulykker og nærdrukning.

Bag projektet står Dansk Svømmeunion, TrygFonden og Danmarks Idrætsforbund. Derudover spiller Syddansk Universitet ind med praktisk hjælp i forhold til forskningen, mens Dansk Skoleidræt bidrager med viden i forhold til læring og trivsel gennem idræt. Endelig er en række andre relevante samarbejdspartnere tilknyttet ”Alle skal lære at svømme”.


Dansk Svømmeunions protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary, var tilstede i forbindelse med lanceringsarrangementet i Kildeskovshallen den 9. marts og holdte tale om emnet. Dansk Svømmeunions protektor hilste også på børn fra Tjørnegaardsskolens 2. klasse i Gentofte Kommune. Fotos: Michael Vienø.

    

 

Fakta om YouGov-undersøgelsen

Projektet tager udgangspunkt i YouGov-undersøgelsen udarbejdet i 2014, og som offentliggøres nu. Undersøgelsen er den første af sin slags siden 2007. Den består af tre delundersøgelser, som hver især dækker en befolkningsgruppe:

  • Den voksne befolkning i alderen 18-74 år (3208 respondenter).
  • Forældre til børn i alderen 5-25 år (1007 respondenter).
  • Børn i alderen 7-14 år (1661 respondenter)

Foruden en overordnet hovedrapport er der også udarbejdet en grafrapport for hver delundersøgelse samt en rapport med sammenligningsgrafer på tværs af disse.
Alle rapporter og resultater fra YouGov-undersøgelsen samt et faktaark med undersøgelsens mest interessante resultater kan downloades her.

 

Kontaktoplysninger

For yderligere information om projektet og YouGov-undersøgelsen kan projektleder i Dansk Svømmeunion Tobias Marling kontaktes på e-mail: tm@svoem.dk eller mobil: 51 66 39 82.

For yderligere information kan også følgende kontaktes:

- Direktør i Dansk Svømmeunion, Pia Holmen, mobil: 29 20 61 61.
- Områdechef for sikkerhed i TrygFonden, René Højer, mobil: 20 70 38 92.
- Udviklingschef i Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm, mobil: 21 66 37 74.